Här är sittande styrelse:

Här nedan finns all dokumentation från verksamhetsåret 2019/2020 - kompletteras:

Dagordning

Verksamhetsberättelse

Ekonomisk Sammanställning

Specifikation av omkostnader

Specifikation av intäkter, övrigt

Revisionsberättelse

Tävlingsresultat

Årsmötesprotokoll

Här nedan finns all dokumentation från årsmötet 21 maj 2019:

Dagordning

Verksamhetsberättelse

Ekonomisk Sammanställning

Specifikation av omkostnader

Specifikation av intäkter, övrigt

Revisionsberättelse

Tävlingsresultat

Årsmötesprotokoll

Här nedan finns all dokumentation från årsmötet 22 maj 2018:

Dagordning

Verksamhetsberättelse

Ekonomisk Sammanställning

Specifikation av omkostnader

Specifikation av intäkter, övrigt

Revisionsberättelse

Tävlingsresultat

Årsmötesprotokoll

Här nedan finns all dokumentation från årsmötet 16 maj 2017:

Dagordning

Verksamhetsberättelse

Ekonomisk Sammanställning

Specifikation av omkostnader

Revisionsberättelse

Förslag om spelavgifter på tisdagarna

Tävlingsresultat

Årsmötesprotokoll

Här nedan finns all dokumentation från årsmötet 17 maj 2016:

Dagordning

Verksamhetsberättelse

Ekonomisk Sammanställning

Specifikation av omkostnader

Specifikation av Intäkter Övrigt

Revisionsberättelse

Förslag om ändrat intervall för ny handikap

Förslag om spel endast mellan kvinnor

Fastställande av medlemsavgift för säsongen 2016 -2017

Avgifter för spel i KM

Tävlingsresultat

Årsmötesprotokoll

Här nedan finns all dokumentation från årsmötet 19 maj 2015:

Dagordning

Verksamhetsberättelse

Ekonomisk Sammanställning

Specifikation av omkostnader

Revisionsberättelse

Modifiering av handikapregler (förslag från styrelsen)

Tävlingsresultat

Match mot lag Z 2 dec 2014

Match mot lag Z 20 april 2015

Årsmötesprotokoll

Här nedan finns all dokumentation från årsmötet 20 maj 2014:

Dagordning

Verksamhetsberättelse

Ekonomisk Sammanställning

Specifikation av omkostnader

Revisionsberättelse

Tävlingsresultat

Årsmötesprotokoll

>

Här nedan finns all dokumentation från årsmötet 21 maj 2013:

Dagordning

Verksamhetsberättelse

Ekonomisk Sammanställning

Revisionsberättelse

Tävlingsresultat

Årsmötesprotokoll

Här nedan finns all dokumentation från årsmötet 22 maj 2012:

Dagordning

Verksamhetsberättelse

Ekonomisk Sammanställning

Revisionsberättelse

Förslag från styrelsen om ändrad text i stadgarna

Diskussion/beslut om handikap-regler

Tävlingsresultat

Årsmötesprotokoll

Här nedan finns all dokumentation från årsmötet 17 maj 2011:

Dagordning

Verksamhetsberättelse

Ekonomisk Sammanställning

Revisionsberättelse

Tävlingsresultat

Årsmötesprotokoll

Här nedan finns all dokumentation från årsmötet 18 maj 2010:

Dagordning

Verksamhetsberättelse

Ekonomisk Sammanställning

Revisionsberättelse

Tävlingsresultat

Här nedan finns all dokumentation från årsmötet 19 maj 2009:

Dagordning

Verksamhetsberättelse

Ekonomisk Sammanställning

Revisionsberättelse

Tävlingsresultat

Här nedan finns all dokumentation från årsmötet 13 maj 2008:

Dagordning

Verksamhetsberättelse

Ekonomisk Sammanställning

Revisionsberättelse

Tävlingsresultat