Här är sittande styrelse:

Här nedan finns all dokumentation från årsmötet 21 maj 2019:

Dagordning

Verksamhetsberättelse

Ekonomisk Sammanställning

Specifikation av omkostnader

Specifikation av intäkter, övrigt

Revisionsberättelse

Tävlingsresultat

Årsmötesprotokoll